Уважаеми пациенти,

тук можете да проверите валидността на сертификатите, които сте получили за изработените ви в SBC Dental зъбопротезни конструкции.

Моля, въведете име, фамилия и номер на сертификата в съответното поле.