прес керамика коронки и мостове, прескерамика, фасети, литиев дисиликат, чиста керамика , без метална керамика, пресовани коранки, зъботехническа лаборатория за прескерамика, зъботехническа лаборатория без метална керамика чиста керамика, чиста керамика, естетични коронки,

 

ПРЕСКЕРАМИКА IPS E. MAX

 

Прескерамиката на IPS e.max е два пъти по-силена от Empress, използвайки литиево-дисиликатен стъклокерамичен блок. Прескерамиката IPS e.max е със  здравина до 400 МРа. IPS e.max се състои от един единствен материал. Прескерамиката е монолитна което заедно с литиевия дисиликат става много здрава  IPS e.max е добра алтернатива на металокерамика. 

* Ние предлагаме предни мостове e.max, но те не са гарантирани от лабораторията.

ПРЕДИМСТВА / ПРЕДИМСТВА

  • естествена полупрозрачност
  • литиев дисиликат
  • отлична адаптация в маргиналната зона
  • биосъвместимост
  • отлични резултати
     

ЦИМЕНТИРАНЕ

Емайлово-дентинова адхезивна система за залепване

ПОКАЗАНИЯ

  • Предни: корони, мостове и фасети
  • Задна част: корони и инлей

 

 
Image: