EXOCAD e софтуерна кад програма за моделиране на денталти конструкции и дизаин на усмивката . С Exocad се избягват сериозни грешки в работата. Така случая може да се коментира преди да е започната работата по случая и да се избегнанат много финансовизагуби и похабено време. 
 
  
Image: 
Skill: