Среща на върха на международните демонстратори на Vertex Dental

by sbc

През изминалата седмица, на 5, 6 и 7 март 2013 година, се проведе среща на международната група на Vertex Dental за демонстрации и обучение на зъботехници и зъболекари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В централата на Vertex Dental академията пристигнаха международните демонстратори, част от които е и нашият водещ специалист - Светлозар Цанков, който заедно със своите колеги - демонстратори участва в множество академични форуми, зареждащи познанията си за Vertex Thermosens, свободен от мономер термопластичен материал. 

 

След форуми ,беседи и обучение се раздадоха сертификати .  С които се дава права на демонстраторите да обучават зъботехници и лекари за работа с термосенс материала. На нашата лаборатория издадоха сертификат , че напълно оборудвана с техника на вертекс за правилната работа с термосенс и разполага с нужните знания и умения.