Телескоп протези или така наречените немски протези.

Това са може би едни от най-дорите протези. При тях има няколко задължителни условия, като да има достатъчен брой зъби и те да бъдат относително стабилни, за да могат да носят протезата. Ако тези условия са налице, може да се направи телескоппротеза. Телескоппротезите са уникални протези заради тяхното терескопично задържане. Основната задръжна чест е телескоп короната  или наречена още немска корона, която е вградена в протезата. Телескоп протезите са едни от най-сложните и трудни за работа протези. За изработването им е необходимо специално скъпоструващо оборудване, като основно фрез-апарат, микроскоп и апаратура за нанасяне на злато. Нашата лаборатория разполага с цялото нужното оборудване за изработка на телескоп протези и затова можем да предложим изработването на тези сложни, луксозни конструкций.

Правилно изработените телескоппротези са високо естетични и почти незабележими. Телескопротезите са едни от най-стабилните и удобни протези. При тях наличните зъби се използват като естествени имланти, което е уникално. При телескоппротезите се изпилява коронковата част на зъбите и се постовят така наречени пъвични части. Тази първична част предпазва - консервира зъба от навлизането на външни вредители и образуването на кариеси. Вторичната част се нахлузва върху първичната заедно с протезата и така става задържането. Задържането на телескоп протезата е надеждно и стабилно, като не се натоварват наличните зъби. Натоварването изцяло пада върху протезата. Така наличните зъби се стабилизират за дълго време. По метода на телескоп короните могат да се правят и дълги мостове - цели "подкови"  върху подвижни зъби, което при металокерамиката е невъзможно. При металокерамиката всички зъби трябва да са стабилни и неподвижни. Чрез телескоп короните, дори при наличие на два зъба, може да се възстановят всички зъби, тоест да се изработи цяла "подкова".

              

 

Image: