ЗЪБНИ КОРОНИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

Възстановяванията на импланти се приемат бързо като стандарт за грижа, когато се лекуват тотално или частично ообезъбени  пациенти. Възстановяванията на основата на импланти предлагат отлична стабилност, функционалност и естетични резултати. Обичайно използваните опорни материали: титан, циркониеви и хром кобалт.

mdl-имплантна диаграма

ПРЕДИМСТВА / ПРЕДИМСТВА

Възоснова на използвания тип корона вижте в коронни и мостове.

 

 

Image: